Studio CtrlA založila dvojice architektů Jan Šorm a Pavel Zamazal. Věnujeme se širokému okruhu projektů různých měřítek a obsahů, od návrhu drobných objektů po tvorbu územních plánů sídelních celků.

Ve spolupráci se širokým spektrem spolupracovníků zajišťujeme kompletní architektonický servis všech fází projektu od prvotních konzultací po finální kolaudaci.