Radnice

Praha 7


Jan Šorm
Pavel Zamazal
Michaela Kloudová


soutěž
2016

pohled z ulice

Koncept návrhu stavíme na principu maximální otevřenosti a transparence, tak vnímáme ideál radnice. Stávající dům odstrojujeme na nosnou konstrukci, kterou obalujeme energeticky úspornou obálkou. Směrem z ulice pak radikálním řezem obálku odkrojíme a konstrukci zde odhalíme. Dům získává tvář, stojí k ulici čelem. Přízemí navrhujeme maximálně otevřené a přehledné, vše důležité se zjeví už z ulice, kavárna zve přes celoprosklenou fasádu k návštěvě. V prostoru kavárny pak vyřezáváme do podlahy velkorysý otvor, který návštěvníky navede do prosvětleného suterénu, kde je umístěna galerie. Kanceláře jsou ve všech patrech rozmístěny podél obvodu domu, společné prostory uprostřed pak nabízejí průhledy skrz prosklené příčky a okny zakončené chodby. Na střechu umisťujeme obřadní síň.

situace situace

situace

situace situace 1.PP situace 1.NP situace 2.NP situace 3.NP situace 4.NP situace 5.NP situace 6.NP situace 7.NP situace 8.NP situace 9.NP